به سایت مرکز شناسایی و رفع موانع صنایع خوش آمدید  

عضویت همکار

 
 
 
 
سوابق تحصیلی
ردیف رشته گرایش مقطع محل تحصیل
1
2
3
4
5
سوابق علمی
ردیف عنوان
1
2
3
4
5
سوابق آموزشی
ردیف عنوان
1
2
3
4
5
سوابق کاری
ردیف سمت محل کار تاریخ شروع مدت فعالیت دلیل قطع همکاری
1
2
3
4
5
حوزه همکاری پیشنهادی
ردیف دپارتمان حوزه زمینه همکاری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فایل های ضمیمه
تصویر پرسنلی :
 
تصویر کارت ملی :
 
تصویر مدرک تحصیلی :
 
تصویر سایر مدارک :
تایید و ارسال

© 2023 تمام حقوق این سایت برای کلینیک صنایع محفوظ است | طراحی شده: شرکت مهیانت شمال